club game bài đổi thưởng ftkh - Top Game Đánh Bài Online Rút Tiền Qua Ngân Hàng

logo
Ba công khai năm học 2017-2018

 
BA CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NGÀY 28/12/2017 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
NĂM HỌC 2017-2018
 
1.club game bài đổi thưởng ftkh CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (BIỂU MẪU 17)
 
 
 
 2. CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (BIỂU MẪU 18)
 
 
 
 3.club game bài đổi thưởng ftkh CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT (BIỂU MẪU 19)
 
 
 
 4.club game bài đổi thưởng ftkh CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN (BIỂU MẪU 20)
 
 
 
 5.club game bài đổi thưởng ftkh CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BIỂU MẪU 21)