club game bài đổi thưởng ftkh - Top Game Đánh Bài Online Rút Tiền Qua Ngân Hàng

logo
Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa (đợt tháng 11/2023)

Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo đến sinh viên đại học, cao đẳng được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 11/2023 về kế hoạch nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa như sau:

1. Địa điểm và thời gian:

Địa điểm: phòng QLĐT, tầng 3 nhà hiệu bộ;

2. Danh sách sinh viên Đại học, Cao đẳng được công nhân tốt nghiệp:

- Danh sách sinh viên đại học các khóa trước được công nhận tốt nghiệp theo QĐ số 1013/QĐ-ĐHXDMT ngày 30/11/2023 => xem chi tiết;

- Danh sách sinh viên cao đẳng các khóa trước được công nhận tốt nghiệp theo QĐ số 1014/QĐ-ĐHXDMT ngày 30/11/2023 => xem chi tiết;

3. Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có điều chỉnh phản hồi qua email: [email protected] (thời gian phản hồi từ ngày thông báo đến hết ngày 26/12/2023).

Trân trọng./.